Velkommen til Kloning av planter

Det har vært innbrudd ved et laboratorium i Trondheim. Et hvitt og verdifullt pulver er forsvunnet. På samme tid pågår en internasjonal konferanse om kloning i byen. Som deltaker ved sommerskolen får eleven mulighet til å følge opp saken.

Gå gjennom menyen til venstre trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svarene dine i dette programmet liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet