Velkommen til Bjørn

Et program om brunbjørn med fokus på fakta om bjørn, utbredelse og konfliktene og debatten som oppstår rundt bjørnen.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet