Velkommen til Kloning

Programmet gir en innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gener, celler, planter, dyr og mennesker. Programmet inneholder animasjoner av PCR og kloning av sauen Dolly, og setter søkelys på lover og etiske problemstillinger.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet