Velkommen til Skadedyr i museet

Museer forsøker å begrense omfanget av skadedyr i sine samlinger. I dette programmet lærer du om de vanligste smådyrene som finnes på museer slik at du kan gå på jakt i ditt lokale museum.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet