Velkommen til Olje

Et program om hvordan olje er dannet i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje dannes og porøsitet.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet