Velkomen til Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori beskriv gravitasjon på ein heilt annan måte enn klassisk fysikk: I denne teorien ser ein ikkje på gravitasjon som ei kraft, men som eit samspel mellom masse, tid og rom. Da teorien vart lansert av Einstein i 1915, sa den føre ein del uventa fenomen som seinare har vorte påvist i eksperiment.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Meir informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet