Statusrapport 3

Statusrapport 3: Her skal dere kort oppsummere arbeidet så langt.

Oppgave 14

Det er viktig å få plantene i et romfartøy til å formere seg slik at de kan forsyne astronautene med mat over lengre tid.

Hvilken type formering tror dere egner seg best i et romfartøy?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 15

Hvorfor egner denne typen formering seg best?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.