Statusrapport 1

Statusrapport 1: Her skal dere kort oppsummere arbeidet så langt.

Oppgave 3

Tidligere i programmet ble følgende oppgave gitt:

    Hva trenger planter for å vokse?

Gå tilbake og se hva dere svarte.

 

Er dere enige i svaret dere ga tidligere? Hva vil dere eventuelt rette på og hvorfor?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 4

Trenger planter jord for å vokse? Begrunn svaret.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 5

Vi sier at plantene lager sin egen næring. Hva mener vi med det?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 6

Beskriv hva som skjer fra solstråler treffer en plante til planten begynner å produsere en gulrot?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.