Velkomen til Genteknologi

Programmet er ein innføring i temaet genteknologi med fokus på teknikkar og konkrete eksempel.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet