Velkommen til Hydrogen og fornybar energi

Bli med til forskningsstasjonen McMurdo i Antarktis. I løpet av toktet lærer du blant annet om solceller, brenselceller og hydrogen som fremtidens energibærer.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet