Oppgave om vitaminer og mineraler

Oppgave 4A

Hva er et vitamin?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 4B

Gi tre eksempler på mineraler som er vanlige i maten (makromineraler), og gi eksempler på hva de brukes til i kroppen.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.