Oppgave om proteiner

Oppgave 2A

Nevn fem eksempler på hvor vi finner proteiner i kroppen.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 2B

Hva er et enzym?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 2C

Forklar hvordan ulike forhold kan gjøre at strukturen til proteiner endres eller ødelegges.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.