Oppgave om karbohydrater

Oppgave 1A

Hvilke grunnstoffer er alle karbohydrater bygd opp av?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 1B

Både glukose, fruktose og galaktose har samme kjemiske formel C6H12O6. Hvorfor er disse likevel tre forskjellige monosakkarider?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.