Oppgaver om cellers funksjon

Oppgave 4

Eggcelle, hvit blodcelle, hårcelle og muskelcelle er eksempler på celletyper i menneskekroppen. Prøv å forklare hva slags funksjon hver av disse cellene har.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 5

Obligatorisk!

Her ser dere et tverrsnitt av et blad som viser ulike typer celler. Hvilke funksjoner tror dere at ulike celler i et blad har? Oppgi minst tre typer funksjoner.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 6

Beskriv hva vev, organ og organsystem er for noe.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 7

Muskelvev, magesekk og fordøyelsessystemet er eksempler på vev, organ og organsystem. Gi et annet eksempel på vev, organ og organsystem.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.