Oppgave om drivkrefter

Oppgave 14

Gjør rede for ulike forklaringer til hvorfor platene beveger seg.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.