Oppgaver om plategrenser

 

Vulkan

 

Oppgave 1

Hvorfor er det mye vulkansk aktivitet ved konstruktive plategrenser?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 2

Hvorfor er det mye vulkansk aktivitet ved destruktive plategrenser?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 3

Ved hvilke plategrenser blir det dannet fjellkjeder? Forklar hvorfor det blir dannet fjellkjeder i slike områder.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 4

Ved hvilke plategrenser blir det dannet dyphavsgrøft? Forklar hvorfor det blir dannet dyphavsgrøfter i slike områder.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.