Oppgaver om argumenter

Oppgave 5

Det er mange jordskjelv langs plategrensene og lite jordskjelv midt på plater. Hvorfor er det slik?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 6

India og Australia er tegnet inn på hver sin plate

 

Noen mener at India og Australia ligger på hver sin plate, som tegnet inn på figuren til høyre. Kan du ved hjelp av jordskjelvobservasjoner komme med argumenter for at India og Australia ligger på samme plate?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 7

Hvilke områder har GPS målestasjoner som beveger seg med stor fart? Hvilke områder har GPS-punkter som beveger seg med lav fart.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 8

Stort sett ligger Altanterhavsryggen under havnivå, men på Island stikker den opp over havnivå - hvorfor det?

 

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.