Oppgaver om platedrift

Oppgave 9

Obligatorisk

Hva går platetektonikkteorien ut på?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.

Oppgave 10

Hvorfor er kunnskaper om platetektonikkteorien viktig for paleontologer?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.

Oppgave 11

Obligatorisk

Hva heter de tre tidsperiodene dinosaurene levde i?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.

Oppgave 12

Hva er Pangea?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.

Oppgave 13

Gi et eksempel på at kontinentenes bevegelser påvirket dinosaurenes utbredelse.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.