Oppgaver om skred

Oppgave 18

Hva er kvikkleire? (Dere finner svar ved å gå igjennom lenkene på forrige side.)

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 19

Hvordan oppstår kvikkleireskred/jordskred?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 20

Hva kan starte et steinskred?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.