Oppgaver

Oppgave 14

Hvorfor har Finland så mange innsjøer?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 15

Forklar hva som menes med den marine grense?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 16

Mange områder rundt Trondheimsfjorden og på Østlandet ligger under den marine grense. Disse områdene egner seg ofte godt for jordbruk. Hva kan grunnene til dette være?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.