Observasjon 2: Dinosaurer

Oppgave 2

Brachiosaurus og Tyrannosaurus.

Noen dinosaurer er funnet på flere kontinenter, for eksempel langhalsdinosaurer. Andre dinosaurer, som Tyrannosaurus, er funnet på bare noen få kontinenter.

Langhalsdinosauren Brachiosaurus levde for 150 millioner år siden, mens Tyrannosaurus levde mye senere (for 67-65 millioner år siden).

Hvorfor hadde Brachiosaurus en større utbredelse i verden enn Tyrannosaurus?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.