Oppgaver om nordlysforskning

Oppgave 14

Nordlys kan observeres ofte i Norge, Alaska, Nord-Canada, Grønland og Sibir. Hvorfor tror dere at det er enklere å observere og forske på nordlys i Norge framfor de andre områdene?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 15

Kristian Birkeland regnes som en av Norges fremste forskere og en pioner innen nordlysforskningen.

 

Hvordan utmerket han seg på dette feltet i forhold til andre nordlysforskere på hans tid?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Utfordring!

Les biografien om Birkeland. Hvordan klarte han å finansiere nordlysforskningen sin?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.