Oppgaver om nordlysobservasjon

 

Oppgave 8

På hvilken tid av døgnet ligger nordlysovalen over kysten av Troms og Finnmark?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 9

På hvilken tid av døgnet ligger nordlysovalen over Svalbard?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 10

I dagslys er det ikke mulig å se nordlys. Hvordan er det da mulig å drive med nordlysforskning på Svalbard når Svalbard ligger inne i området for dagnordlys?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 11

I teorien er det mulig å se nordlys noen få ganger per måned i Oslo. Tenk dere at dere er ute hver eneste kveld gjennom en hel måned, men likevel ikke ser nordlys. Hvordan kan dere forklare det?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 12

Hva er sammenhengen mellom solaktivitet og hyppighet av nordlys?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 13

undefined

Grafen viser variasjon i antall solflekker per måned. Bruk grafen til å finne ut om vi i år er inne i en periode med mye eller lite nordlys. Når vil vi få neste periode med mye nordlys?

 

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.