Beskriv hvordan nordlys oppstår

 

Oppgave 4

Beskriv hva som skjer når nordlys oppstår. Bruk følgende ord i beskrivelsen: solvind, elektrisk ladde partikler, magnetfelt, polområde, atmosfære og eksitering.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 5

Hva vil det si at et atom eksiteres?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 6

Tidligere i programmet (Beskriv nordlys) ble følgende oppgave gitt:
Hvilke av følgende fenomener tror dere er nødvendig for at nordlys skal oppstå på jorda?

Gå tilbake og se hva dere svarte. Er dere enige i svaret dere ga? Hva vil dere eventuelt rette på og hvorfor?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.