Kva bruker vi olje til?

Oppgåve 1

 

Skriv ned produkt som er produserte av olje og gass, og som vi er heilt avhengige av i dag.

Du må vere innlogga som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgåve 2

Olje og gass har gjort Noreg til eit godt velferdssamfunn. Men det har hatt sin pris. Kva miljøutfordringar gir desse produkta?

Du må vere innlogga som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgåve 3

Er det nokon produkt vi lett kan bruke mindre av eller erstatte med andre, meir miljøvennlege produkt? Grunngi svaret.

Du må vere innlogga som elev for å skrive inn/lagre svar.