Velkomen til Olje

Eit program om korleis olje er danna i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje blir danna, og porøsitet.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet