Velkommen til Klimaendringer (bokmål)

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet