Velkommen til Generell relativitetsteori (bokmål)

I fysikk prøver vi å beskrive hvordan verden fungerer, fra de største galaksene og universets utvikling til de minste partiklene. Generell relativitet er en forbløffende teori for gravitasjon. Den startet en revolusjon innenfor vitenskap ved å snu hele den klassiske fysikken på hodet.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet