Velkommen til Kvantefysikk (bokmål)

I fysikk prøver vi å beskrive hvordan verden fungerer, fra de største galaksene og universets utvikling til de minste partiklene. Mange fysikere ønsker seg én felles teori som klarer å beskrive alt samtidig, men det har vi ikke i dag.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet