Skriv om partikler som bølger

Svar skriftlig på spørsmålene fra diskusjonen.

Oppgave 8

I filmen «Partikler som bølger» snakker Susanne om at partikler har bølgenatur. Hva mener vi med det?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.

Oppgave 9

Hva sier Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, og hva har de å si for hvor mye vi kan få vite om naturen?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.

Oppgave 10

Partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk. På hvilke måter?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn svar.