Oppgave om stamceller

Forskning på stamceller byr på store muligheter, men veien fra laboratoriene til nye behandlingsmetoder for mennesker er lang. Stamcelleforskningen vil ikke gi nye behandlingsmetoder før om mange år. Mange stiller også etiske spørsmål ved denne type forskning.

Oppgave 1

Skriv ned noen argumenter FOR bruk av stamceller.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 2

Skriv ned noen argumenter MOT bruk av stamceller.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 3

Hva mener du om stamcelleforskning?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.