Velg en hendelse

Oppgave 10

Velg ut en hendelse i Norges oljehistorie. Finn ut mer om denne hendelsen ved å søke på Internett og lag en kort beskrivelse. Skriv inn hvilke kilder du har brukt.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.