Hva bruker vi olje til?

Oppgave 1

Skriv ned produkter som er produsert av olje og gass og som vi er helt avhengige av i dag.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 2

Olje og gass har gitt Norge et godt velferdssamfunn. Men det har også hatt sin pris. Hvilke miljøutfordringer gir disse produktene?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 3

Er det noen produkter vi lett kan redusere eller erstatte med andre mer miljøvennlige produkter? Begrunn svaret.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.