Oppgaver om reduksjonsdeling

Oppgave 15

Eggcelle og sædceller

Hvorfor er det nødvendig at kjønnscellene bare har halvparten så mye arvemateriale som andre celler?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 16

Hva er forskjellen på to DNA-molekyler som er homologe og to DNA-molekyler (kopier) som henger sammen i et kromosom?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 17

Beskriv hva som skjer under en reduksjonsdeling.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 18

Sammenlign vanlig celledeling og reduksjonsdeling. Hva er forskjellene?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.