Soppjaktresultater

Mesterskoler, -kommuner og -fylker er basert på gjennomsnittet for deltakerne.

PS! For å bli med på lista for mesterskole kreves minst 5 deltakere – for kommune og fylker, 10.

Soppmesterne

1 7030
2 6930
3 6930
4 6880
5 6790
6 6790
7 6790
8 6790
9 6715
10 6690

Mesterfylkene

1 2771
2 2758
3 2341
4 2333
5 2258
6 2138
7 2113
8 2107
9 2069
10 2044

Mesterskolene

1 4245
2 4018
3 3693
4 3105
5 3063
6 2930
7 2698
8 2691
9 2651
10 2590

De beste kommunene

1 4245
2 3928
3 3693
4 2697
5 2651
6 2563
7 2492
8 2382
9 2377
10 2338