Soppjaktresultater

Mesterskoler, -kommuner og -fylker er basert på gjennomsnittet for deltakerne.

PS! For å bli med på lista for mesterskole kreves minst 5 deltakere – for kommune og fylker, 10.

Soppmesterne

1 7240
2 7160
3 6880
4 6840
5 6790
6 6790
7 6790
8 6715
9 6715
10 6715

Mesterfylkene

1 2605
2 2533
3 2498
4 2385
5 2222
6 2190
7 2185
8 2148
9 2145
10 2139

Mesterskolene

1 3495
2 3368
3 3357
4 3149
5 3073
6 3045
7 3014
8 2971
9 2804
10 2777

De beste kommunene

1 3042
2 3014
3 2649
4 2645
5 2588
6 2581
7 2523
8 2512
9 2482
10 2404