Soppjaktresultater

Mesterskoler, -kommuner og -fylker er basert på gjennomsnittet for deltakerne.

PS! For å bli med på lista for mesterskole kreves minst 5 deltakere – for kommune og fylker, 10.

Soppmesterne

1 7030
2 6930
3 6930
4 6880
5 6790
6 6790
7 6790
8 6790
9 6790
10 6715

Mesterfylkene

1 2751
2 2735
3 2556
4 2343
5 2258
6 2140
7 2138
8 2090
9 2083
10 1903

Mesterskolene

1 4245
2 4242
3 4018
4 3693
5 3105
6 3063
7 2930
8 2909
9 2694
10 2691

De beste kommunene

1 4245
2 3928
3 3693
4 3578
5 2909
6 2698
7 2563
8 2492
9 2382
10 2377