Soppjaktresultater

Mesterskoler, -kommuner og -fylker er basert på gjennomsnittet for deltakerne.

PS! For å bli med på lista for mesterskole kreves minst 5 deltakere – for kommune og fylker, 10.

Soppmesterne

1 6930
2 6840
3 6790
4 6790
5 6790
6 6640
7 6465
8 6140
9 6000
10 5345

Mesterfylkene

1 2869
2 2366
3 2124
4 2086
5 1807

Mesterskolene

1 3047
2 2467
3 2268
4 2254
5 2037
6 1968
7 1865
8 1853
9 1807
10 1419

De beste kommunene

1 3047
2 2366
3 2254
4 2086
5 1968
6 1807