Viten-program på norsk teiknspråk

Utviklingsavdelinga ved Møller-Trøndelag kompetansesenter lagar teiknspråklege versjonar av Viten-programma. Programmet Celler er under utvikling. Dei teiknspråklege versjonane ligg på nettstaden www.erher.no.

 

Global oppvarming

Global oppvarming Naturfag vg1, 8.-10. trinn

Kvifor skjer ei global oppvarming? Kva er drivhuseffekten? Korleis anslå det framtidige klimaet? Kva for konsekvensar kan det få? Finnast det tiltak?

Celler

Celler Naturfag 8.-10. trinn

Eit program om oppbygginga av celler, celledeling, DNA og arv.