Registreringsskema for elev

Når du registrerer dig på viten.no, vil din lærer kunne læse og kommentere alle dine svar. Svarene og lærerens kommentarer vil også kunne læses af forskere på Norwegian Centre for Science Education. I så fald vil svarene være anonyme for forskerne.

Vi anbefaler at bruge e-mail-adresse som brugernavn.
Hvis du ikke har e-mail-adresse eller ikke ønsker at bruge den, kan du indtaste et brugernavn som f.eks. lisebjergmand. Du kan senere tilføje en e-mail-adresse.
Hvis du har modtaget en klassenøgle af din lærer, skal du skrive denne. Hvis du endnu ikke har modtaget en nøgle, må du registrere dig senere.
Elevillustrasjon