Registreringsskjema for elev

Når du registrerer deg på viten.no vil læreren din kunne se alle svar du skriver inn og gi tilbakemeldinger på disse. Svarene vil også kunne bli lest av forskere tilknyttet Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Dataene vil i så fall være anonymisert for forskerne.

Vi anbefaler å bruke e-postadressen din som brukernavn.
Hvis du ikke har e-postadresse eller ikke vil bruke den
kan du oppgi et brukernavn som f.eks. olavhansen.
Du kan senere legge til en e-postadresse.
Hvis du har fått en gruppekode av læreren din, oppgi denne her. Hvis du ennå ikke har fått en kode, skal du ikke fylle ut dette feltet.
Elevillustrasjon