Registreringsformulär för lärar

Viten är ett forsknings- og utvecklingsprojekt vid Norwegian Centre for Science Education. Elevernas svar och lärarnas kommentarer kan läsas av forskare vid centeret. Svaren kommer sedan att vara anonyma för forskarna.

Vi rekommenderar att du använder din e-postadress som användarnamn.
Om du inte har e-postadress eller inte vill använda den, kan du ange ett användarnamn som t.ex. lisebergmann.
Du kan lägga till en e-postadress senare.
Lösenord måste vara 6-20 tecken.
Lærerillustrasjon