Teacher registration

Viten er en tjeneste ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. For å opprette lærerkonto på viten.no må du samtykke i følgende:

  • Jeg er over 18 år.
  • Elevsvar som er lagret og ev. lærerkommentarer på disse blir slettet etter 13 måneder.
  • Jeg kan slette kontoen min selv når jeg er innlogget. Kontoen blir slettet automatisk hvis jeg ikke har vært innlogget siste 15 månedene. Det samme gjelder for elevene.
  • Jeg godtar øvrige vilkår i personvernerklæringen.

We recommend using your email address as username.
If you want to omit your email address or do not have one, please enter a username, e.g. johnsmith. You can add an email address later.
Password must be 6-20 characters.
Lærerillustrasjon