Født: 8.10.1850
Død: 17.9.1936

Henry Louis Le Châtelier

Hvem var denne franskmannen som vi i skolekjemien forbinder med kjemisk likevekt?

I Henry Le Châteliers franske familie var det mange fremragende teknologer. Morfaren som var arkitekt, arbeidet med å forbedre sementblandinger, og et av Henrys første minner er det kraftige ”brølet” da han tente på morfarens forsøksovn for sementbrenning. Faren var generalinspektør for gruvedrift i Frankrike, og den ledende i jernbaneutbyggingen i Frankrike, Sveits og Østerrike. Han arbeidet med fremstillingsprosesser for stål og aluminium. Kjente naturvitere og ingeniører besøkte stadig Henrys barndomshjem, og må ha stimulert hans interesse for teknologi.

Henry Louis Le Châtelier

Le Châtelier startet sin ingeniørutdannelse i 1869, men fikk et opphold da han deltok i den fransk-tyske krig i 1870-71 som fenrik i hæren. I 1875 graduerte han fra École des Mines (”gruveskolen”) og arbeidet så et par år som sivilingeniør. Han hadde supplert ingeniørutdanningen med kjemiforelesninger ved universitetet i Paris, og ble så tilkalt som professor i kjemi ved gruveskolen. Der blir han fremdeles minnet ved at det deles ut en årlig Le Châtelier-pris for den beste doktoravhandlingen. Le Châtelier ble senere utnevnt til kjemiprofessor ved andre høyskoler og i 1887 ved universitetet i Paris.

I 1884 fremsatte Le Châtelier et prinsipp som vi fremdeles lærer om i skolekjemien. Han hevdet at et system som påføres en ytre tvang, tilpasser seg for å stå i mot tvangen. Dette prinsippet har appellert også til fagfolk innen andre fagfelt enn kjemi og naturvitenskap – fagfelt som psykologi.

Mesteparten av Le Châteliers forskning dreide seg om industriell kjemi og metallurgi. Han deltok i en statlig kommisjon for å hindre gruvekatastrofer. Han utviklet et sprengstoff med lavere tennetemperatur enn det man hadde tidligere. Han utviklet acetylenbrenneren som kan skjære stål og studerte de kjemiske reaksjonene i fremstilling av glass, keramikk, murstein og råjern.

Le Châtelier var opptatt av effektiviteten i industriell produksjon, og arbeidet under den første verdenskrig for den franske stat med å fjerne flaskehalser i våpenproduksjonen. Etter krigen, i 1918, trakk han seg gradvis tilbake fra oppdrag, men fortsatte å skrive.

Le Châtelier var ikke bare en dyktig naturviter, men også en briljant foreleser og fagforfatter. Han veiledet fra 1908-22 over hundre doktorgradsstudenter, men krevde aldri å få sitt navn på avhandlingene selv om hans bidrag til forskningen ofte var betydelig. Han etablerte tidsskriftet Revue de Metallurgie som ble det ledende på området, og var selv redaktør i 10 år.

Like før sin død i 1936 feiret Henry Le Châtelier og hans kone Geneviève 60 års bryllupsdag. De fikk 7 barn og 34 barnebarn og flere gikk i farens fotspor. Ved minnehøytidligheten på universitetet i Paris i 1937 talte Frankrikes president Albert Lebrun som tidligere hadde vært Le Châteliers student. En nekrolog pekte på industrikjemikerens sosiale sinnelag.

Kilder
chemsoc.org: Henry Louis Le Châtelier

bookrags.com: Henry Louis Le Châtelier

Moore & Hall (1939): A History of Chemistry. Side 348-349. McGraw-Hill.

Ordforklaringer

Le Châtelier-prinsippet –

Når et system av stoffer er i likevekt, vil en påvirkning utenfra forskyve likevekten slik at forandringen blir motvirket. Hvis f.eks. trykket øker på reaksjonskammeret med disse gasser i likevekt: N2 + 3H2 ↔ 2NH3, vil reaksjonen forskyves mot høyre som gir mindre volum og dermed lavere gasstrykk.
Er skrevet av
Vivi Ringnes