Født: 22.2.1879
Død: 17.12.1947

Johannes Nicolaus Brønsted

I videregående skole lærer alle om Brønsteds syre-baseteori, men hvem var denne dansken?

Brønsted, Johannes Nicolaus

Johannes Brønsted vokste opp på en gård på Jylland. Moren døde da han ble født, og faren som var sivilingeniør, døde da han var 14 år. Med stemor og søster flyttet Johannes til København der han tok studenteksamen våren 1897. I samme studentkull var vennen Niels Bjerrum som også ble en kjent naturviter og professor i kjemi.

Etter studenteksamen begynte Brønsted på Polyteknisk Institut i København og ble ingeniør i 1899. Han fortsatte med kjemi ved universitetet, tok magistergraden i 1902 og fikk arbeide i laboratoriet til professor Emil Pettersen. Et av de første arbeidene gikk på ulike former av svovel, og det ble publisert i 1904. Året etter fikk Brønsted en assistentstilling ved universitetet. Han forsket på affinitet i en blanding av svovelsyre og vann og tok doktorgraden i 1908 på dette emnet. Pettersen var da død, og en ny professorstilling ble opprettet ved universitetet. Konkurransen om professoratet ble skarp for Bjerrum disputerte noen måneder etter Brønsted. Julaften falt avgjørelsen. Brønsted ble tilsatt som professor i fysikalsk kjemi. Han satt i stillingen hele sitt yrkesaktive liv.

Brønsted er mest kjent for å ha introdusert protonteorien for syre-basereaksjoner. Det skjedde i 1923. Samme år og helt uavhengig av Brønsted kom den engelske kjemikeren Thomas Martin Lowry frem til den samme teorien. Av den grunn blir teorien internasjonalt omtalt som Brønsted-Lowrys teori. Her i Skandinavia bruker vi bare danskens navn på teorien.

Arrhenius syre-baseteori fra 1884 var enerådende på 1920-tallet. Den krevde at stoffene var løst i vann: Syre i vann ga ut H+ og base i vann ga ut OH. Med Brønsteds teori ble syre-basebegrepene uavhengig av vann: Syre gir ut H+ (proton), base tar opp H+. Teorien er derfor gyldig for langt flere forhold. Det tok lang tid før Brønsteds teori dukket opp i norske lærebøker. Første gang var i Bruuns Kjemi for naturfaglinjen fra 1963. Der presenteres Arrhenius teori i første del av boken, mens Brønsteds teori tas med i andre del som en ”Utvidet definisjon av syrer og baser”. Først på 1970-tallet, ca. 50 år etter Brønsteds fremstilling, ble teorien del av norske kjemielevers lærestoff!

I 1926-27 tilbrakte Brønsted 8 måneder i USA ved Columbia og Yale universiteter. Under oppholdet klarte han å skaffe en donasjon på 100.000 dollar fra Rockefeller Foundation til å bygge et nytt Fysiokemisk Institut ved universitetet i København.

Blant Brønsteds medstudenter på Polyteknisk Institut var Charlotte Louise Warberg. Hun ble en av de første kvinnelige danske ingeniører. Johannes og Charlotte giftet seg i 1903. De var begge musikkinteresserte og spilte piano. Også kunstmaling opptok Johannes, og han testet ut talentet sitt mellom 1915-23. Inspirator var nok søsteren Ellen, som var profesjonell kunstmaler.

Brønsted var sterk motstander av nazistene som overtok styringen av Danmark i 1940. Han lyttet daglig til engelsk radio og ble opptatt av engelsk historie og samfunnsforhold. Også dansk politikk med spørsmål som den dansk-tyske grensen opptok ham sterkt. I 1947 ble Brønsted innvalgt i Folketinget, men han var alt blitt alvorlig syk og døde uten å kunne tiltre.


Kilde
geocities.com: Brønsted

Ordforklaringer

Brønsted syre-baseteori (1923) –

En syre er et stoff som kan avgi protoner (H+) og en base et stoff som kan motta protoner (H+). Både syren og basen kan være nøytrale molekyler eller ioner.
Er skrevet av
Vivi Ringnes