Født: 13.6.1773
Død: 10.5.1829

Thomas Young

Thomas Young var en berømt britisk fysiker som er kjent for å ha gjort et eksperiment som viser tydelig at lys har bølgenatur. Tidligere mente man at lys er partikler. Thomas var ikke den første som framsatte en bølgeteori for lys, men det var først etter han hadde lagt fram resultatene fra sitt eksperiment (dobbeltspalteeksperimentet), at bølgeteorien slo igjennom. (I senere tid har vitenskapen kommet fram til at lys både har bølgeegenskaper og partikkelegenskaper.) Thomas var også svært interessert i hvordan øyet fungerer og oppfant optiske apparater for å måle ulike egenskaper ved øyet. I tillegg var han interessert i å studere elastisiteten til ulike materialer og fremsatte et matematisk uttrykk (Youngs modul) for elastisitet.

Thomas ble født i Milverton i Somerset 16. juni 1773. Han var eldst av ti barn. Faren, Thomas Young sr., var klesgrossist og bankmann. Både mora, Sarah Davis, og faren var kvekere (det religiøse vennesamfunnet).

Den begavede gutten bodde hos sin morfar de sju første årene av livet. Han lærte å lese da han var 2 år, og før han var fire hadde han lest gjennom Bibelen to ganger. Han begynte å studere latinsk grammatikk da han var 6 år. Selv om han gikk på skolen, fikk han det meste av kunnskapen sin på grunn av sin spesielle hukommelse, store interesse og utrolige evne til å lese og lære på egen hånd. Han forlot skolen da han var 13 år. Da hadde han gode kunnskaper i gresk, latin, fransk, italiensk og hebraisk, interesse for naturfilosofi (det som nå er fysikk), særlig optikk og kompetanse i bruk av linse og konstruksjon av optiske apparater.

Thomas Young

I 1787 ble Young anbefalt som privatlærer og undervisningspartner sammen med vennen Hudson Gurney. Denne forbindelsen ble veldig fruktbar og god. Youngs interesse for språk ble større. Han kunne skrive 13 språk. Han leste bøker om matematikk og astronomi, blant annet Newtons "Principia" og "Optikk". De som kjente han godt beskriver Young med en veldig rolig og behagelig måte å være på i denne perioden av livet.

Han studerte medisin ved colleger og universiteter i London, Edinburgh, Göttingen og Cambridge. Da han var 20 år, leste han en artikkel for det kongelige samfunn om strukturen til øyet. På grunnlag av dette ble han medlem i 1794. I 1801 ble han professor i naturfilosofi ved den kongelige institusjon.

Young forelesninger i naturfilosofi ble publisert i 1807. Der definerte han for første gang en størrelse som måler den motstanden mot kompresjon som en stang av ethvert materiale har. Dette kalte han elastisitetsmodulen, og den bærer nå hans navn (Youngs modul).

Young giftet seg med Eliza Maxwell, og det ser ut til at de hadde et godt ekteskap.

22. desember 1809 ble han medlem av det kongelige fysikerkollegium. Tidlig i 1811 ble han en del av staben ved St.Georgs sykehus.

Det ser ut til at Young var den første som foreslo teorien om fargeblanding og registreringsmekanismen til netthinnen i øyet. Hans grunnleggende antagelse var at fargene kan blandes ved hjelp av passende mengder av de tre primærfargene; rød, grønn og fiolett. Han ble utenlandssekretær i det kongelige samfunn og medlem av rådsforsamlingen der.

Young var god til å konversere og kunne akkompagnere og synge. Han likte godt å ta del i livets goder, blant annet likte han å danse og ri.

På slutten av livet bodde han i London. Han døde i 1829. At han var allsidig, viser hans verdifulle arbeid innen så vidt forskjellige områder som lysets bølgeteori og egyptologi. I det sistnevnte bidro han med den viktige tydningen av inskripsjonen i Rosettasteinen. Young var en av de første som bidro til de tidlige utgavene av leksikonet ”Encyclopedia Britannica”.
Er levert av
European Physical Society