Født: 12.8.1887
Død: 4.1.1961

Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger var en berømt teoretisk fysiker fra Østerrike. I 1933 fikk han sammen med den britiske fysikeren P.A.M.Dirac, nobelprisen i fysikk. Schrödinger fikk nobelprisen for å ha laget en matematisk formel (Schrödinger-likningen) som danner det matematiske grunnlaget for kvantemekanikken. Likningen beskriver bevegelsen til et elektron med en bølgefunksjon og kan brukes til å beregne sannsynligheten for å finne elektronet innenfor et bestemt område i atomet.

Schrödinger var født i Wien 12. august 1887. Faren hans, Rudolf Schrödinger, hadde arvet en liten, men innbringende, linoleums- og voksdukfabrikk. Mora hans, Georgie, kom fra en respektert familie. Erwins mormor var engelsk, hennes forfedre eide borgen Bamburgh Castle i Northumberland. Rudolf og Georgie hadde ikke flere barn. Erwin mente mora var i en skjør forfatning hele livet. Som enebarn fikk han all oppmerksomhet fra foreldrene. I følge Erwins eget utsagn var faren som en venn, lærer og samtalepartner for han. Av tante Minnie lærte han å snakke engelsk, til og med før han snakket rent tysk.

Erwin gikk ikke på barneskolen, men fikk undervisning hjemme av privatlærere. Han begynte på det akademiske gymnas da han var 11 år. Fra han begynte til han sluttet var han den beste i klassen.

Erwin Schrödinger

Erwin startet ved universitetet i Wien høsten 1906. Der fikk han rykte som en fremragende student. Erwins hovedinteresse ved universitetet var kurset i teoretisk fysikk. Hans første teoretiske artikkel, om magnetisme, ble presentert for akademiet i Wien i 1912. Da første verdenskrig begynte i august 1914, underviste Erwin ved universitetet. Gjennom hele krigen tjente han som offiser. Da han var 38 år, skrev han sin hovedartikkel som ga grunnlaget for kvantebølgemekanikken.

Schrödinger introduserte likningen som beskriver formen på sannsynlighetsbølgene, eller bølgefunksjoner, som styrer bevegelsen til små partikler. Likningen spesifiserer også hvordan disse bølgene forandres av ytre påvirkninger.

I 1927 tok Schrödinger i mot en invitasjon om å komme til universitetet i Berlin. Han dro derfra i 1933 og tilbrakte de neste sju årene i Østerrike, Storbritannia, Roma og til slutt, i 1940, i Dublin. Schrödinger ble i Irland i 15 år, der han forsket innen både fysikk, filosofi og vitenskapshistorie. I løpet av denne perioden skrev han ”What is life?” som var et forsøk på å vise hvordan kvantefysikken kan brukes til å forklare stabiliteten til genetiske strukturer. I 1956 gikk Schrödinger av med pensjon og vendte tilbake til Wien som professor emeritus ved universitetet.

Schrödinger var en poetisk mann og ga ut en diktsamling og mange korte dikt. Han likte ikke musikk, men var glad i teater. Han erklærte seg som ateist, men han brukte religiøse symboler og mente at hans vitenskaplige verk var en tilnærming til Gud. Erwin ble aldri valgt til noe embete i noe vitenskaplig samfunn. Han hadde en negativ holdning til administrativt arbeid. Han var gift med Annemarie, en barmhjertig kvinne gjorde at han slapp alle hverdagslige bekymringer. Hun kunne ikke få barn. Snart etter at de giftet seg ble hun bare vennen hans. Til tross for alle prøvelser og fristelser levde de sammen til han døde. Erwin fikk tre utenomekteskapelige døtre. Han døde i 1961 og ble gravlagt på en liten kirkegård i nærheten av Alpbach i Østerrike.

Ordforklaringer

Kvantemekanikk –

En gren av kvantefysikken. Mekanikk er læren om legemers likevekt og bevegelse, og kvantemekanikk er læren om bevegelser til partikler på atomnivå.

Kvanteteori/Kvantefysikk –

En teori innenfor fysikk som danner grunnlaget for vår moderne forståelse av atomer. Teorien baseres på at energi utstråles i bestemte ”energipakker” som kalles et kvant eller et foton.
Er levert av
European Physical Society