Født: 30.8.1871
Død: 19.10.1937

topic:basename

data:ingress
data:tekst

Ordforklaringer

Kjernefysikk –

Den delen av fysikken som handler om atomkjerner.

Magnetisere –

Gjøre magnetisk

Elektromagnetiske bølger –

Bølger som består av elektriske og magnetiske felt og som beveger seg med lysets hastighet, ca. 300000 km/s. Eksempler på elektromagnetiske bølger er radiobølger, synlig lys, infrarøde og ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling.

Er levert av
European Physical Society