Født: 25.9.1644
Død: 23.9.1710

Ole Rømer

Før Ole Rømers tid trodde man at lyset beveget seg øyeblikkelig. Tiden det tar før lyset sprer seg er virkelig veldig liten sammenlignet med menneskets reaksjonstid! Men den danske astronomen Ole Rømer fant den første verdien på lysets hastighet. Det skjedde i 1675 da han oppdaget uoverensstemmelsen i beregnet tid for jupitermånenes formørkelser bak Jupiter (for eksempel Io som ligner vår måne).

Ideen hans var at beregningen var avhengig av hvor jorda var i forhold til Jupiter. Når jorda er nærmest Jupiter, blir veien lyset må gå fra Io kortere enn når jorda er lengst unna. Formørkelsen skjer derfor noe tidligere eller senere enn forutsett. Ved å vite avstanden mellom jorda og Jupiter og diameteren til jordas bane beregnet han lysets hastighet. Han fant verdien 225000 km per sekund. Denne verdien ble brukt i mer enn to århundre. I dag gir presise målinger verdien c=299792,457 km per sekund.

Ole Rømer

Ole Rømer ble født i Århus i Danmark. Han kom til København som ung student og arbeidet med Tycho Brahes observasjonsnotater med sikte på å publisere. I 1672 dro han til Paris og ble medlem av akademiet og lærer for kronprinsen. I 1681 ble han kalt tilbake til København av den danske kongen. Der arbeidet han helt til sin død.

I tillegg til å være professor i astronomi, var han byingeniør, byggeleder, dommer i høyesterett, rektor ved universitetet, overkonstabel, sjef for brannbrigaden og så videre! Men mest var han interessert i astronomi. Rømer fornyet konstruksjonen av et gammelt observatorium på toppen av det runde tårn. Han ønsket å bevise en gang for alle at sola roterer rundt jorda. For å nå dette målet fant han opp og installerte verdens første meridiankikkert, det såkalte transittinstrumentet. Det besto av et teleskop som beveget seg langs meridianen.

Rømer var gift to ganger. Begge konene kom fra den store Bartholinfamilien, der mange var fremragende forskere. Hans svigerfar, Erathmus Bartholin, eide sammen med broren, Hans Bartholin, jord, der de bygde et sommerhus som de kalte "Pilenborg". I nærheten bygde Rømer sitt private observatorium som han kalte "observatorium Tusculanum". Der utførte Rømer noen av observasjonene sine. Etter at Rømer døde, ser det ut til at bygningen ble revet ned. Instrumentene i det runde tårn ble ødelagt i brannen i København i 1728, der mer enn en tredjedel av byen gikk opp i flammer. Samtidig forsvant alle Rømers notater bortsett fra de berømte Triduumdataene fra tre dagers observasjon i Tusculanum.

I 1967 prøvde nasjonalmuseet å finne plasseringen av observatoriet Tusculanum ved hjelp av flyfotografering. Utgravningen av det første stedet de fant etter denne metoden ble ingen suksess, men til slutt ble stedet funnet av en privatperson. Ole Rømer- museet ble etablert i 1979 i dette området rundt Tåstoup 20 km nord for København.
Er levert av
European Physical Society