Født: 23.4.1858
Død: 4.10.1947

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck var en tysk fysiker som er best kjent som en av grunnleggerne av kvanteteorien i fysikk. Han oppdaget at energi kommer i avgrensa enheter ("energipakker") der hver enhet senere har fått betegnelsen kvant, et latinsk ord som kan oversettes med ”hvor mye”. Han fikk nobelprisen i 1918 for oppdagelsen av slike "energipakker".

Max Planck var det fjerde barnet til Johann Julius Wilhelm von Planck, en professor i sivilrett, og Emma Patzig. Familien besto også av farens to barn fra sitt første ekteskap. I 1867 forlot familien Kiel, der Max var født, og flyttet til Munich. Der fullførte Max første klasse på barneskolen. Hans matematiske evner utviklet seg mens han studerte ved Königliche Maximillian Gymnasium. Som barn hadde han allerede vist et bemerkelsesverdig talent for musikk. Han spilte både piano og orgel bra. Selv om Max foretrakk vitenskap, hadde han musikk som hobby resten av livet. Han holdt ofte private konserter hjemme hos seg selv. Det blir sagt at den berømte Albert Einstein deltok på disse konsertene.

Max Planck

Planck begynte ved universitetet i Munich i 1874 og bestemte seg for å studere matematikk. Men snart ble han interessert i problemene innen teoretisk fysikk. Han tok doktorgrad ved universitetet i Berlin i 1879. Hans tidlige forskning var innen termodynamikk, etter hvert innen mekanikk, optikk og elektrisitet. Etter en kort lærerperiode ble han ansatt som professor ved universitetet i Kiel. I 1889 ble han professor ved universitetet i Berlin, der han ble til han gikk av med pensjon i 1926.

Mens han var i Berlin vendte Planck oppmerksomheten mot problemet med det svarte legemets utstråling av varme. Det svarte legeme er et objekt som absorberer alle strålingsfrekvenser når det blir oppvarmet og som gir fra seg alle frekvenser når det blir avkjølt. Problemet var at teorien ikke kunne beskrive stråling fra hele frekvensspekteret. Men Planck klarte å finne løsningen. Han antok at naturen var selektiv i hvilken energimengde den tillot et legeme å ta i mot eller gi fra seg. På denne måten var bare de mengdene som er avledet av hv, det vil si kvanter, der v er strålingsfrekvensen og h er den såkalte Plancks konstant som tilsvarer 6,62 x 10 -27, tillatte.

I 1887 giftet han seg med Marie Merek, og de fikk en sønn og to døtre. I sitt andre ekteskap i 1911 fikk han en sønn. Plancks private liv var fullt av tragedier. Begge døtrene hans døde tidlig. Hans eldste sønn døde etter at han ble såret i den første verdenskrigen. Hans yngste sønn Erwin var minister i en tidlig tysk regjering. Han ble henrettet i 1945 mistenkt for å ha deltatt i et forøk på å myrde Hitler. En gang på en forelesningsreise, ble Planck begravd i timevis i et tilfluktsrom. Hans eget hus med alle bøkene og artiklene hans ble ødelagt av de alliertes bombing av Berlin i 1944.

Han tilbrakte sine siste dager i Göttingen hos sin grandniese, og døde der i 1947.

Ordforklaringer

Kvanteteori/Kvantefysikk –

En teori innenfor fysikk som danner grunnlaget for vår moderne forståelse av atomer. Teorien baseres på at energi utstråles i bestemte ”energipakker” som kalles et kvant eller et foton.
Er levert av
European Physical Society