Født: 19.6.1623
Død: 19.8.1662

Blaise Pascal

Blaise Pascal var en fransk matematiker, fysiker og filosof. Programmeringsspråket Pascal ble oppkalt til ære for ham. Som fysiker er Pascal mest kjent for de barometermålingene han gjorde ved foten av og på toppen av fjellet Puy de Dome; han viste at lufttrykket var lavere på toppen enn ved foten av fjellet. Trykk måles blant annet i enheten Pascal (Pa) oppkalt etter Blaise Pascal.

Pascal ble født i Clemont, som på den tiden var en liten by. Pascalfamilien tilhørte den intellektuelle eliten. Faren hans var en kongelig rådgiver og president i Cour des Aides. Hans mor var en from og vennlig kvinne som døde da Blaise var tre år. Unge Pascal viste tidlig tegn på at han var lidenskapelig opptatt av vitenskap. Faren hans begynte å undervise ham i språk.

En dag da han var 12 år, overrasket gutten faren med spørsmålet "Hva er matematikk?" Svaret om at denne vitenskapen for eksempel ble brukt til å hjelpe mennesker til å tegne figurer riktig, oppmuntret Blaise til å tegne geometriske figurer på flisene på rommet. En måned senere fant faren ut at gutten hadde kommet fram til teoremet: "summen av vinklene i en trekant er lik to rette vinkler (180°)" uten noen gang å ha lest om det. Blaise gjorde raske fremskritt innen matematikk.

Blaise Pascal

Det blir sagt at Pascals far ble sendt for å kreve inn avgifter. Blaise syntes synd på faren når han satt oppe halve natta for å legge sammen rekker av tall. Han laget en maskin som kunne legge sammen tall (opp til åtte sifre) ved å bruke et komplisert system av valser, aksler og tellemekanismer. Det var trolig verdens første regnemaskin. Senere bygde han den om til subtrahering. I 1645 kunne han presentere offentlig den første feilfrie kalkulatoren. Oppfinneren fikk kongelig monopol på å lage og selge pascalinen. Pascal solgte over 50 av disse maskinene til finansmennesker til en god pris. Noen av dem finnes fortsatt på museer.

Da Pascal var 24 år, ble han fascinert av fysikk. Han lyktes med å finne et eksperimentelt bevis på oppdagelsen som en italiensk fysiker, Torricelli, hadde gjort. Torricelli hadde funnet at jorda hadde en atmosfære rundt seg. Pascal var sikker på at lufttrykket er lavere høyere opp på grunn av den reduserte luftmassen. For å bevise dette ba Pascal slektningen sin Florin Perier, som var en erfaren fjellklatrer, om å merke av kvikksølvnivået på en modifisert torricellisk søyle både ved bunnen og toppen av Puy de Dome. Nivået på toppen av fjellet var virkelig lavere enn i dalen nedenfor.

I 1654 studerte Pascal i samarbeid med den berømte matematikeren Fermat den numeriske kombinasjonsteori. De la det tidligste grunnlaget for sannsynlighetsteorien. Denne teorien sprang ut av deres studium av kasting av kron og mynt.

Alt det viktige arbeidet hans innen matematikk og fysikk ble gjort før han var 33 år. Etter det trakk han seg mer og mer tilbake fra verden og vendte seg mot teologi og filosofi. Han ble med i den mystiske sekten "venner av St. Augustin". Sine siste år brukte han i meditasjon i et kloster. Der skrev han religiøse bøker; "Pensees" og "Hjertets logikk". Helsa hans ble raskt dårligere. Noen få måneder før han døde vendte han tilbake til praktiske gjøremål og foreslo et prosjekt om å etablere et offentlig transportsystem med vogner i Paris. Han fikk kongelig patent på dette.

Ordforklaringer

Barometer –

Instrument som måler lufttrykket.
Er levert av
European Physical Society