Født: 16.3.1789
Død: 6.7.1854

Georg Simon Ohm

Ohms lov er det første vi kommer over når vi begynner å studere elektrisitet. Alt det elektriske utstyret rundt oss som TV, datamaskiner, strykejern og vaskemaskiner er laget på grunnlag av denne loven. Loven sier at strømmen som går gjennom en leder er direkte proporsjonal med spenningsforskjellen (volt) og omvendt proporsjonal med motstanden.

Mange av oss har glemt, eller aldri visst, at Ohm var en virkelig person som bodde og arbeidet i Tyskland på 17- og 1800-tallet.

Georg Simon Ohm ble født i Erlangen 16. mars 1789. Familien var helt vanlig og ikke særlig velstående. Det ser ut til at han har fått sin interesse for eksperimenter fra faren som var låsesmedmester og en dyktig mekaniker. Mora, Elisabeth Barbara, var datter av en skreddermester. Hun var veldig snill, men hadde mye vondt, fordi fire av de sju barna hennes døde da de var små. Faren, en selvoppofrende mann, gjorde sitt beste for å gi sønnene sine en god utdannelse i matematikk, fysikk, kjemi og filosofi.

Georg Simon Ohm

Etter at han var ferdig med gymnaset, der han ikke hadde lært stort mer enn faren hadde lært ham, dro Ohm til universitetet i Erlangen. Der studerte han i tre år. Da fikk nemlig faren mistanke om at sønnen var langt mer interessert i å danse, spille biljard og gå på skøyter. Faren tok ham vekk, og i to år underviste han som privatlærer. Pengemangel og dårlige utsikter i Erlangen tvang Ohm til å søke arbeid andre steder.

Etter en stund fant han en stilling ved et nylig reformert jesuittgymnas. I 1817 begynte han der sitt eksperimentelle arbeid med elektrisitet og magnetisme, og der kom han fram til sin berømte lov.

I 1826 fikk han en stilling ved den polytekniske skolen i Nuremberg. Men dette forandret ikke hans økonomiske forhold. Til slutt ble drømmen hans virkelig, og han fikk et professorat i fysikk ved Munich Universitet. Han giftet seg aldri og bestemte seg for å vie seg til vitenskapen. Men oppdagelsen hans ble ikke godt kjent. Til tross for at han publiserte loven sin i 1827, fikk han ingen anerkjennelse eller forfremmelse på mange år.

Bare i 1841 fikk han en hedersbevisning da han mottok Coply- medaljen fra det kongelige samfunn. Dette var den viktigste hedersbevisningen de hadde. Året etter ble han utenlandsmedlem der.

Ohm arbeidet også med lyd og foreslo i 1843 at menneskets øre analyserer kompliserte lyder som en kombinasjon av rene toner. Dette resultatet ble gjenoppdaget av en annen fysiker, Herman von Helmboltz, i 1860.

Ohm døde i 1854. For å hedre ham ble enheten for elektrisk motstand, ohm, oppkalt etter ham.

Er levert av
European Physical Society