Født: 27.12.1571
Død: 15.11.1630

Johannes Kepler

Johannes Kepler var den tyske renessanseastronomen som oppdaget de tre prinsippene for planeters bevegelse:

1. alle planeter beveger seg rundt sola i en ellipseformet bane med sola som det ene brennpunktet

2. en linje mellom en hvilken som helst planet og sola vil sveipe over et like stort areal i et like stort tidsrom (det vil si at den enkelte planets hastighet i banen varierer)

3. kvadratet til planetenes omløpstid er proporsjonalt med planetens gjennomsnittlige avstand fra sola i tredje potens.

Kepler var den første til å beskrive nøyaktig hva som skjer med lyset etter at det kommer inn i et teleskop. Han presenterte de tidligste riktige forklaringene på hvordan mennesket ser.

Kepler ble født 27. desember 1571 i den tyske byen Weil der Stadt. Da han var sju måneder gammel, var han så dårlig at han bare så vidt overlevde.

Faren hans, Heinrich, var en leiesoldat som i perioder forlot familien for å delta i kriger. Mora hans, Katharine, ble med mannen og lille Johannes ble overlatt til besteforeldrenes omsorg. Da han var 7 år, begynte han i 1. klasse ved latinskolen. Kepler husket tydelig to hendelser fra barndommen som pekte fram mot hans framtidige yrke. I 1577 fulgte mora han opp en skråning og viste han den store kometen på himmelen. I 1580 tok faren han ut om natta for å observere en måneelipse.

Johannes Kepler

Etter å ha bestått den statlige eksamen, begynte han som trettenåring i oktober 1584 ved klosterskolen i Adelberg. To år senere gikk han over til en høyere skole som holdt til i cistercienserklosteret i Maulbronn.

Keplers biograf, Max Caspar, skrev at han var annerledes enn andre studenter på grunn av hans innadvendte natur og hans intellektuelle aktivitet. Han brukte tiden sin godt. Han var alltid travelt opptatt, men holdt seg ikke til én ting. Hele tiden fikk han nye tanker og mål.

Kepler skrev dikt som var etterligninger av gamle lyrikkformer. Han likte å leke med anagrammer (omstokking av ord til nye ord) og frekke allegorier (tekster med dypere og gjerne symbolsk mening). Han øvde opp hukommelsen ved å lære seg lange salmer utenat. Han var en fredselskende person.

I september 1589 ble dørene ved universitetet i Tübingen åpnet for ham. Der studerte han astronomi med Michael Mästlin som lærer og tilhenger av den kopernikanske teori.

I 1594 ble Kepler sterkt anbefalt som matematikklærer ved den lutherske høyskolen i Graz i Østerrike. Der ga han ut sin første artikkel, Mysterium Cosmographicum. Forandringer i den religiøse situasjonen tvang han uheldigvis til å forlate Graz.

I 1600 ble Kepler invitert til å bli med i Tycho Brahes forskningsgruppe ved observatoriet utenfor Praha. I 1601 ble Kepler valgt til keiserlig matematiker ved det hellige romerske imperium. Han forlot Praha i 1612 og flyttet til Linz i Østerrike. Hans hovedartikkel, Harmonices mundi, ble publisert i 1619. I den formulerte han hans 3. lov. Keplers største prestasjon var å finne de tre lovene ved å tilpasse Brahes omfattende dataobservasjoner med enkle matematiske forhold.

Livet i familien hans var ikke fredelig. Mora hans var på sine gamle dager involvert i en stygg hekseprosess, og bare sønnens dyktige innblanding reddet henne fra tortur og å bli drept på bålet. Kepler var gift to ganger og fikk 11 barn, men bare fire av dem vokste opp. Det siste året av livet hans var ikke godt. Han og familien hans led av fattigdom og krig. Han døde i 1630. Dessverre utslettet den tyske trettiårskrigen graven hans.

Ordforklaringer

Den kopernikanske teori –

Teori som sier at solen står i sentrum og planenetene beveger seg rundt. Det kopernikanske verdensbildet (det heliosentriske verdensbildet) står i motsetning til det geosentriske verdensbildet hvor jorden står i sentrum.
Er levert av
European Physical Society